ЗА НАС

 

Фирма „Атлас Балкан” ООД е основана през 1995 г. в гр.София със 100% частен капитал. Основната цел на компанията е внедряване и въвеждане на нови, иновативни технологии, с което да бъде лидер в бранша. На база на нашия дългогодишен опит знаем колко е важно да се внедряват все по-нови и ефективни методи за строителство и в частност - пътното строителство.

Фирма „Атлас Балкан” ООД изпълнява комплексни услуги в областта на пътната и уличната инфраструктура, като асфалтовите работи се изпълняват от други фирми партньори или подизпълнители.

Натрупаният опит от многобройните и разнообразни изпълнени обекти на територията на Република България от фирма „Атлас Балкан” ООД е гаранция за качеството на работата на фирмата.

Фирма „Атлас Балкан” ООД разполага с последно поколение машини за рециклиране и стабилизация, произведени от световния лидер в областта - германската компания „WIRTGEN”. Фирмата ни работи с опитен проектантски екип и консултанти от Германия и под контрола на Централната лаборатория по пътища и мостове – гр. София.

„Атлас Балкан” ООД разполага с изключителни права за въвеждането на тези технологии в България, за което има подписан договор с фирма „WIRTGEN”.