ПРОЕКТИ

 

Обекти изпълнени чрез технологията “Студено рециклиране’’ от фирма „Атлас Балкан” ООД:

1. Обект: Автомагистрала "Марица": от км 106+260 до км 117+000 в участъка от км.108+510 до км. 111+980 - ляво и дясно платно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обект: Възстановяване експлоатационните качества на път III-638 /II-63 – Златуша – Пожарево – Божурище/ - експериментално приложение на технологията за ремонт чрез студено рециклиране на място на асфалтови настилки от км. 8+ 860 до км. 28+ 900 – проектиране и изграждане.
Съгласно Договор за Обществена поръчка от 20.08.2007г. между” Фонд РПИ - ОПУ София и “Атлас – Балкан” ООД.

 

 

 

 

3. Обект:  Възстановяване експлоатационните качества на път III-606 – Граница ОПУ Пазарджик – Красново – Голям Чардак – Строево - /Труд-Пловдив/ - експериментално приложение на технологията за ремонт чрез студено рециклиране на място на асфалтови настилки от км. 86+245 до км. 89+661 – проектиране и изграждане.
Съгласно Договор за Обществена поръчка от 17.10.2007г. между Фонд РПИ - ОПУ Пловдив и “Атлас – Балкан” ООД.

 

 

 

 

4. ОБЕКТ:Път от бул."Ботевградско шосе" до депо за строителни отпадъци кв. Враждебна, р-н Кремиковци, гр. София. – Съгласно договор със Столична община


 

 

 

5.Околоблоково пространство зад бл.60, "Дианабад"  – Съгласно договор със Столична община

 

 

 

 


6.Улица зад бл.32 и бл.33, "Дианабад" – Съгласно договор със Столична община

 

 

 

 


7.Улица пред бл.23 и бл.33, "Дианабад"– Съгласно договор със Столична община

 

 

 

 


8.Район "Банкя", ул. „Лафонтен”– Съгласно договор със Столична община
9.Район "Банкя", ул. „Г.С. Рaковски”– Съгласно договор със Столична община

Обекти изпълнени в сътрудничество с фирма „Г и П Инженерингова група” ООД:

1.Ремонт чрез експериментална технология " NANO TERRA" на Път III- 7602 " Граница с ОПУ Хасково- Г. Манастир- Крумово - Инзово - Роза " участък от км 13+600 до км 14+ 300(в с. Г. Манастир)

 

 

 

 

2.Община Стралджа - реконструкция на централна улица.

 

 

 

 

3. Реконструкция на локална улица във в.з. Ярема – Община Самоков 

4. Паркинг на фирма ''Екос Медика'' ООД – кв. Левски Г, гр.София.

5. Склад за дървен материал, с. Мусачево – вертикална планировка и пътна връзка.