УСЛУГИ

 

Фирма "Атлас Балкна" ООД предлага следните услуги:

 • Строителство на нови пътища - магистрали, първокласни, второкласни, третокласни и четвъртокласни пътища
 • Рехабилитиране на съществуващи пътни настилки
 • Изграждане на паркинги
 • Изграждане на велоалеи

Етапите през които стандартно преминава всеки един проект са следните:

 • Задание от инвеститор
 • Оглед на обекта и вземане на проби от основата
 • Лабораторни изследвания
 • Проектиране
 • Изпълнение на проекта

 

Предимствата ни следните:
 1. Икономическа ефективност
 2. Качество
 3. Бързина на изпълнение
 4. Екологично чисти процеси

Машината ни за рециклиране WIRTGEN WR 2500 S  има производствен капацитет  до 8000 м2 на ден, което се равнява на около 1 км на ден готова основа за полагане на плътен асфалтобетон.